Sortiment vrb

Vrby které používáme

Vrby - sortiment krajinotvorných vrb

Vrby jako rychle rostoucí dřeviny jsou velmi vhodné kvýsadbám do volné krajiny, ale také do zahrad, parků, břehů vodních toků a nádrží, dokonce i pro rekultivace skládek, vytěžených dolů a mnoho dalšího.

Vrby výrazně napomáhají biodiverzitě krajiny, plní protierozní funkce, udržují rovnováhu vody vkrajině, sloužíjako včelí pastva, a velmi se hodí pro rozčleňování zemědělských ploch ve formě remízků, ve kterých najdou úkryt nejen savci, tolik ohrožení sečemi, ale i široká škála prospěšného hmyzu. Obrovský benefit vrb je vjejich velmi rychlém růstu, ovšem, je nutno mítna paměti, že každá lokalita má svá specifika, a proto je nutné pro danou lokalitu určit i správnou druhovou skladbu vrb.

Vrby jsou celkem nenáročné dřeviny, ovšem každá vrba má své specifické požadavky na ph, množství vláhy, složení půdy, nadmořskou výšku, sluneční svit atd.

Nabídka vrb ve formě

Druhy vrby medonosných a nektaronosných

Tyto vrby se historicky využívají k takzvaným včelím pastvám, kdy díky včasnějšímu květu než většina flory zajišťují tyto vrby pyl a nektar hned z kraje jara, a díky druhové rozmanitosti dávají pyl a nektar mnohdy i v letních měsících. Níže vypsané vrby jsou velmi brzy kvetoucí, a to již v druhé polovině března, v závislosti na klimatických podmínkách daného regionu výsadby.

Květ od poloviny března do dubna (v závislosti na regionu a vývoji počasí)

Vrby stromového vzrůstu - okrasné

Vrba bílá (Salix alba)

Tato stromovitá vrba patří mezi nejrozšířenější vrbu u nás, Jedná se o mohutný strom, s bohatou korunou, dorůstající do výšky 15-35 m. Její kořenový systém je velmi adaptabilní, a v případě zaplavení vyráží kořeny i z borky (kůry). Tato vrba kvete ke konci dubna a v první půli května. Je to velmi rychle rostoucí strom, vhodný k zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, zpevňování břehů vodních toků, ale také k okrasným účelům. Její kříženci takzvaná smuteční vrba jsou statné a mohutné stromy s překrásným habitem a převislými větvemi. O tomto stromu a jeho křížencích se rozepíšeme více v kapitole okrasné vrby.

Vrba kroucená
(Salix erythroflexuosa)

Jestli je smuteční vrba nejoblíbenější, tak hned za ní následuje tato překrásná vrba. Jedná se o větší keř, či menší strom. Skvěle se tvaruje, a vyžaduje seřezávání. Vyznačuje se kroucenými větvemi, ať už převislými, nebo stoupajícími vzhůru. Disponujeme oběma variantami. Tato vrba není nikterak náročná, ovšem má ráda vlhčí slunné až poloslunné stanoviště.

Vrba lýkovcová 
(Salix daphnoides)

Velmi krásně zbarvená vrba, vyznačující se ojíněnými letorosty, borůvkově fialovou barvou, u některých jejich klonů i zelenkavou nebo zeleno – fialovou barvou. Jedná se o stromovou vrbu středního vzrůstu, kvetoucí velmi časně, zhruba v půlce března. Jedná se o velmi významnou včelařskou vrbu, která byť je domácí, ve volné přírodě ji takřka nenajdeme.

Vrby stromového vzrůstu- okrasné

Vrba bílá (Salix alba)

Tato stromovitá vrba patřímezi nejrozšířenější vrbu u nás, Jedná se o mohutný strom, sbohatou korunou, dorůstající do výšky 15-35 m. Její kořenový systém je velmi adaptabilní, a vpřípadě zaplavení vyráží kořeny i zborky (kůry). Tato vrba kvete ke konci dubna a vprvní
 
půli května. Je to velmi rychle rostoucí strom, vhodný kzakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, zpevňování břehů vodních toků, ale také kokrasným účelům. Její kříženci takzvaná smuteční vrba jsou statné a mohutné stromy spřekrásným habitem a převislými větvemi.

Vrba jíva (Salix caprea)

Malý až středně vysoký strom z čeledi vrbovitých, výška je od 6 do 12 metrů, má nerovný kmen a hustou košatou korunu s nepravidelným větvením. Snadno se zmlazuje a obráží, proto je většina těchto vrb pouze keřovitého vzrůstu. Jako statný keř je vysoká 3 až 5 metrů. Je to přesně ta vrba, které laici říkají kočičky. Kvete velmi brzy zjara, zpravidla vpolovině března až do dubna před olistěním, proto je vhodná pro včelí pastvu, kdy po zimě zesláblá včelstva vní nacházejí potravu.

Vrba křehká (Salix fragilis)

Vrba křehká je středně velký strom obvykle 6–15 m vysoký, s řídkou, rozkladitou, již nízko se větvící korunou. Dosahuje průměru kmene 50cm, ovšem je-li vysazena v nížinách, může vyrůst až ve 20 m vysoký statný strom o průměru kmene 75cm. Kmen je křivý, borka hrubá, tmavošedé barvy. Na silných křivolakých větvích se vytváří olistění jen po obvodu koruny. Nesnáší jakékoliv zastínění, je silně světlomilná. Větve jsou velmi křehké a lámavé.Vhodná do okolí vodních toků a nádrží

Vrba pětimužná (Salix pentandra)

Světlomilný a chladnomilný druh se nejčastěji vyskytuje vmokřadních olšinách a na bažinatých a rašelinných loukách, obvykle na kyselých půdách, Roste vpodobě menšího stromu o výšce 5-7m, nebo většího, rozložitéhokeře. Je velmi vzácná, kvete vkvětnu a červnu, a slouží jako bohatý zdroj nektaru a pylu.

Vrby keřovitého vzrůstu, krajinotvorné

Tyto vrby keřovitého vzrůstu mají nezastupitelnou roli vpřírodě, ať už jako zdroj pylu a nektaru pro různé druhy hmyzu, tak pro zadržení vody vkrajině, stabilizaci odtoku a odparu vody zkrajiny, ale hlavně skýtají úkryt a domov obrovskému množství živočichů. Při více druhových výsadbách vytvářejí spolu sostatními stromovými vrbami unikátní biotopy. Vnabídce máme více než 30 druhů keřovitých vrb.

Vrba trojmužná (Salix triandra)

Medonosná keřovitá vrba, má ráda vlhčí, bohaté půdy.

Vrba ušatá (Salixaurita)

medonosná keřovitá vrba, snáší chlad, preferuje kyselejší půdy, roste i ve vyšších nadmořských výškách

Vrba jíva (Salix caprea)

vyloženě včelařskákeřovitávrba, snese sucho.

Vrba popelavá (Salix cinerea)

Včelařská vrba, nízký keřovitý půlkulatý vzrůst, výborně roste vblízkosti vodních toků, rybníků, tůní. Jedná se o tzv. pionýrský druh, který vytváří vhodné stanoviště pro Olši lepkavou. Velmi významný krajinotvorný druh vrby.

Vrba šedá (Salix elaeagnos)

vzácná, vhodná na štěrkové náplavy, nádherné dlouhé listy až 20cm

Vrba košíkářská (Salix viminalis)

Vhodná do břežních lokalit, včelařská vrba, bohatí keř, snáší seřezávání.Velmi nenáročná dřevina

Vrba sachalinská (Salixudensis)

Překrásná keřovitá vrba, která snese kromě písčitého podloží snad všechny druhy půd, vyznačuje se plochými větvemi, je to keřová vrba snádherně sytě zelenožlutými listy.
 
 

Naše ceny

Ceny vrbových staveb jsou individuální a vždy na míru. Neváhejte nás kontaktovat buď na telefonním čísle:

+ 420 777 878 107 

Nebo e-mailové adrese: 

info@vrbostavby.cz

případně nám napište na našem kontaktním formuláři.

Napište nám

Kontakty

Jaroslav Kašpárek

Redneck Garage s.r.o

Rozhovice 100

info@vrbostavby.cz
+ 420 777 878 107

IČ: 07785780
DIČ: CZ07785780