Sortiment vrb

Vrbová školka

V naší vrbové školce množíme široký sortiment vrb a topolů.

     Některé vrby slouží k včelařským účelům, jiné zase k okrasným účelům, a v neposlední řadě zde máme takzvané výnosové a rekultivační vrby, které jsou velmi přizpůsobivé k živinově a vlhkostně chudším stanovištím. Jako jedni z mála pěstitelů a školek množíme i topoly, zejména topol černý, který je u nás původní dřevinou, která je již na pokraji vymizení.

Medonosné a nektaronosné, neboli včelařské vrby

    Tyto vrby se historicky využívají k takzvaným včelím pastvám, kdy díky včasnějšímu květu než většina flory zajišťují tyto vrby pyl a nektar hned z kraje jara, a díky druhové rozmanitosti dávají pyl a nektar mnohdy i v letních měsících. Níže vypsané vrby jsou velmi brzy kvetoucí, a to již v druhé polovině března, v závislosti na klimatických podmínkách daného regionu výsadby.

Květ od poloviny března do dubna (v závislosti na regionu a vývoji počasí)

Vrba lýkovcová (Salix daphnoides)

Velmi krásně zbarvená vrba, vyznačující se ojíněnými letorosty, borůvkově fialovou barvou, u některých jejich klonů i zelenkavou nebo zeleno – fialovou barvou. Jedná se o stromovou vrbu středního vzrůstu, kvetoucí velmi časně, zhruba v půlce března. Jedná se o velmi významnou včelařskou vrbu, která byť je domácí, ve volné přírodě ji takřka nenajdeme.

Vrba jíva (Salix caprea)

Malý až středně vysoký strom z čeledi vrbovitých, výška je od 6 do 12 metrů, má nerovný kmen a hustou košatou korunu s nepravidelným větvením. Snadno se zmlazuje a obráží, proto je většina těchto vrb pouze keřovitého vzrůstu. Jako statný keř je vysoká 3 až 5 metrů. Je to přesně ta vrba, které laici říkají kočičky. Kvete velmi brzy z jara, zpravidla v polovině března až do dubna před olistěním, proto je vhodná pro včelí pastvu, kdy po zimě zesláblá včelstva v ní nacházejí potravu.

Vrba smithova (Salix smithiana)

Tato vrba je keřovitého vzrůstu, kdy dorůstá až do výše 6 metrů. Kvete v druhé polovině března až do půlky dubna, zpravidla i déle. Jedná se odolnou výnosovou rychle rostoucí dřevinu, která je vhodná i k zakládání výmladkových plantáží a výsadbách na rekultivacích.

Vrba endingerova (Salix erdingerii)

Kříženec vrby jívy a vrby lýkovcové. Roste v podobě keře se široce vystoupavým řídkým habitem. Dorůstá výšky do 4 m. Rovněž kvete brzy z jara jedná se o jednu z nejlepších včelařských vrb.

Vrba egyptská (Salix medemii)

Roste v podobě široce polokulovitého až kulovitého pravidelného středně hustého keře nebo malého stromu. Dorůstá výšky až 9 m. Je podobná naší domácí jívě, ale na rozdíl od ní snese i sušší stanoviště, ovšem pod podmínkou světlého stanoviště. Jako všechny zde uvedené vrby se jedná o velmi významnou medonosnou dřevinu.

Vrba košíkářská (Salix viminalis)

Tato keřovitá vrba začíná kvést koncem března a kvete až do konce dubna, její květy jsou velmi bohaté na pyl. Velmi dobře snáší seřezávání a je velmi odolná vůči škůdcům a patogenům. V přírodě se již čistá košíkářská odrůda téměř nevyskytuje, díky přírodnímu křížení s ostatními druhy. Jedná se o domácí druh vrby, jejíž výška může být i 8 metrů. Používáme ji k realizaci živých vrbových staveb.

Vrba nachová (Salix purpurea)

Středně velký opadavý keř 2-5 m vysoký, který má tenké, husté, ohebné a vzpřímené větve, které vytvářejí metlovitou korunu. Dožívá se okolo 40 let. Letorosty má tenké a dlouhé, proto se hojně využívá i v košíkářství a zpevňování břehů. Kvete během dubna a května

Vrba černající (Salix nigricans)

Velmi vzácná vrba, keřovitého vzrůstu se vyznačuje širokou variabilitou růstu habitu, v závislosti na stanovišti. Miluje podmáčené podloží, snese krátkodobé zaplavení. Kvete během dubna a začátku května.

Vrba popelavá (Salix cinerea)

Je to velmi významná keřovitá vrba, které se daří převážně ve vlhčích lokalitách. Její velmi košatý a nízký tvar skýtá opravdovou pastvu pro včely v celém průběhu dubna. Snese i krátkodobé zaplavení a polostín, mnohdy ji najdete v přímém sousedství Olší lepkavých v podmáčených stanovištích. Výška keře se pohybuje od 2-5m. Je to velmi významná meliorační dřevina.

Vrba trojmužná (Salix triandra - semperflorens)

Velmi unikátní vrba, vyznačující se obrovským přínosem pro včelaře. Je to dáno tím, že kvete 3 krát do roka, a to od dubna až do přelomu července a srpna, někdy i později. Roste spíše keřovitě a dorůstá na výšku cca 3-6 metrů. Vyhovují ji běžné půdy, ideálně vlhčí.

Vrba bílá (Salix alba)

Tato stromovitá vrba patří mezi nejrozšířenější vrbu u nás, Jedná se o mohutný strom, s bohatou korunou, dorůstající do výšky 15-35 m. Její kořenový systém je velmi adaptabilní, a v případě zaplavení vyráží kořeny i z borky (kůry). Tato vrba kvete ke konci dubna a v první půli května. Je to velmi rychle rostoucí strom, vhodný k zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, zpevňování břehů vodních toků, ale také k okrasným účelům. Její kříženci takzvaná smuteční vrba jsou statné a mohutné stromy s překrásným habitem a převislými větvemi. O tomto stromu a jeho křížencích se rozepíšeme více v kapitole okrasné vrby. 

Vrba sachalinská Secca (Salix udensis secca)

Nádherná keřovitá vrba, dorůstající výšky kolem 5m, v závislosti na stanovišti. Pochází z východní asie, odtud i její český název. Má krásné tmavě zelené listy, 6-10cm dlouhé, a hojně se využívá jako okrasný keř, jelikož vytváří místy i zploštělé široce zdeformované terminály s bohatou násadou kočiček. Je velice cenná i pro včelaře, bohužel, její dostupnost ve volné přírodě je špatná. Kvete koncem března a začátkem dubna a její květy (kočičky) jsou 2-3 cm velké. Má ráda slunné až polostinné stanoviště s dostatkem vláhy.

Vrba pětimužná (Salix pentandra)

V česku již vzácná vrba, keřovitého vzrůstu s výškou do čtyř metrů, nebo stromového vzrůstu 6-10m vysokého, je velmi starý druh vrby. Název pětimužná je odvozen z minimálního počtu tyčinek v květu. Má ráda kyselejší půdy, zejména nivy, je také za mokřadní vrbinu. Její borka je v mládí šedá, lesklá, listy 5 – 12 cm dlouhé, z počátku lepivé, k podzimu žloutnoucí. Kvete v květnu a červnu, a vždy po úplném vyrašení listů. Její dřevo má hořce mandlovou vůni, a to díky obsahu éterických olejů. Používala se v léčitelství, ale pro svou vzácnost se již nepoužívá. Její kůra obsahuje salicylové deriváty vhodné k léčení při horečkách, revmatismu, neuralgií a při nemocech z nachlazení.

Vrba ušatá (Salix aurita)

Keřovitá vrba s rozložitou korunou dorůstající výšky 4m, někdy i více, je rozšířeným druhem, vyskytujícím se zejména v nivách, podmáčených loukách a podél vodních toků a rybníků. Má ráda kyselejší půdu, vápencové podloží nesnese (zásaditost). Listy má až 8cm dlouhé, zakroucené, typicky široké, že evokují tvar ucha (od toho český název). Kvete od března do května je považována za významnou medonosnou dřevinu. Díky jejím rozložitým a mohutným kořenům, je velmi vhodná ke zpevňování břehů vodních toků, a hrází rybníků. 

Vrba špičatolistá (Salix acutifolia)

Tento široce rozkladitý keř dorůstá výšky 4 – 6m a je středně hustý, s velmi rozsáhlým kořenovým systémem, který jej přímo předurčuje pro vysazování podél vodních toků a ploch, pro zpevnění břehů. Je rostlina světlomilná i teplomilná a vhodná pro lehké písčité, střední hlinité i těžké jílovité půdy, které jsou slabě kyselé až neutrální. Je velmi významnou nektaronosnou vrbou, kvetoucí v březnu a dubnu. Je pokládán za poddruh vrby lýkovcové, jeho letorosty jsou stříbřitě ojíněné, barvící se do fialových odstínů. Je schopen odolat i déletrvajícímu suchu, stejně tak krátkodobému zamokření. Velmi odolná dřevina.

Salix rubra (Vrba červená)

Jedná se o domácí vrbu, která vznikla křížením vrby košíkářské a vrby nachové. Tento keř dorůstá výšky 2,5 -5m, a kvete velmi mohutně po celý duben. Včelami je dosti upřednostňován i když se v okolí vyskytují i jiné kvetoucí vrby. Jedná se o velmi významnou medonosnou vrbu, která má ráda světlo a vlhko, půdy těžší, ne jílovité.

Salix wimmeriana (Vrba wimmerova)

Kříženec vrby jívy a vrby nachové, je keřovitá vrba, vyznačující se mocným kvetením od konce března do půlky dubna, někdy i déle, keř dorůstající výšky až 5m je významnou medonosnou vrbou, která se relativně snadno množí řízkováním, na rozdíl od vrby jívy. Má ráda slunné stanoviště až polostín, má ráda vzdušnější půdu, s běžným vodním režimem. Využívá se jako okrasný keř díky charakteristicky malým, zakulaceným lístkům.

Naše ceny

Ceny vrbových staveb jsou individuální a vždy na míru. Neváhejte nás kontaktovat buď na telefonním čísle:

+ 420 777 878 107 

Nebo e-mailové adrese: 

info@vrbostavby.cz

případně nám napište na našem kontaktním formuláři.

Napište nám

Kontakty

Jaroslav Kašpárek

Působíme v Havířově a v Chrudimi.

Realizace po celé České a Slovenské republice.

info@vrbostavby.cz

+ 420 777 878 107

IČ: 76283020
DIČ: CZ76283020